Što je hipnoza?

Hipnoza je premošćenje kritičkog faktora svjesnog uma i uspostavljanje prihvatljivog selektivnog razmišljanja. Njezina velika prednost je u tome što se bavi podsvjesnim dijelom ličnosti više u odnosu na druge psihoterapijske tehnike. Ona je osim same seanse i proces koji uključuje nerijetko i angažman samog klijenta.

Hipnoza rješava:

Pušenjemršavljenjenesanicefobije — nedostatak samopouzdanja — napetost — tjeskobu — glavobolje — ovisnost o pornografiji — migrene…

Saznajte više →