Škola hipnoze 25.6.-1.7.2018. u Staroj Drenčini 55 (kod Siska)

Poštovani,
Pozivam vas na školu hipnoze u prekrasnom okruženju Stare Drenčine 55 (25. 6.- 1.7)na imanju Ivane Banfić gdje ćemo u tjedan dan učiti o hipnoterapiji , teoretski i praktično. Ova škola ima tjedni program i ovdje je sažetak :
1. dan- teorija o tome što je hipnoza i kako djeluje
– povijest i pravci hipnoze
– tehnike ispitivanja podsvijesti
– nivoi hipnoze
2. dan- počeci rada na ulascima u hipnotska stanja
– fragmenti hipnotskih indukcija uz objašnjenja
– počeci praktičnog rada sa fragmentima hipnotskih indukcija
3. dan- spajanje fragmenata hipnotskih indukcija u gotove indukcije
– vježbanje gotovih indukcija polaznika jednih s drugima
– način korištenja sugestija
4. dan-praktičan rad sa dodavanjem novih fragmenata i uobličavanje hipnotskih indukcija
– praksa sa gotovim hipnotskim indukcijama
– teoretski dio o vrstama terapija
5. dan- praktičan rad na lakšim ovisnostima
– strahovi i potisnute emocije
– vježba za ćišćenje poslije rada sa ljudima
6. dan-praktičan rad sa fobijama i težim ovisnostima, tjeskobi, anksioznosti, depresiji, mršavljenju,,,,,
– praktičan rad sa starijima i djecom
– terapija i novac
7. dan- nastavaka praktičnog rada sa hipnotskim indukcijama i samim terapijama
– vježbe koncentracije
– završni dojmovi

Kada: 25.6.-1.7.
Gdje: Stara Drenčina 55, eko imanje Ivane Banfić
Smještaj i hrana osigurani na imanju
Informacije na 0913059217