Terapije

Što je hipnoza?

Hipnoza je premošćenje kritičkog faktora svjesnog uma i uspostavljanje prihvatljivog selektivnog razmišljanja. Hipnoza u terapijske svrhe koristi se kod navedenih poteškoća u nastavku teksta. Njezina velika prednost je u tome što se bavi podsvjesnim dijelom ličnosti više u odnosu na druge psihoterapijske tehnike. Ona je osim same seanse i proces koji uključuje nerijetko i angažman samog klijenta. Količina i vrijeme angažmana ovisi isključivo o osobnoj povijesti problema koji klijent nosi, simptomima, motivu, suradljivosti, prijemčljivosti….. Osim same seanse koju provodim dajem često i zadaće u obliku samohipnoze koju svaki pojedinac dobije u odnosu na problem zbog kojega dolazi. Brzina rješavanja problema ovisi o prethodno navedenim stavkama, a važno je shvatiti da jedan dio procesa uistinu obavlja terapeut, a jedan dio i sam klijent. Za postizanje željene promjene najvažnija je vlastita želja i volja bez nagovora okoline ili bližnjih.

Kakvo je stanje hipnoze?

Hipnoza je u biti veza između svjesnog i podsvjesnog dijela vašeg uma i mogla bi se usporediti s onim stanjem neposredno nakon buđenja ili neposredno prije sna. Kad ste u hipnozi, mogli biste reći da ste u stanju „odvojenosti”, tj. svjesni ste sebe, okoline i događaja oko sebe, ali ne želite, jednostavno, sudjelovati u njima. ”. Potvrđeno je da takvo stanje pruža velik broj izvora koji se ne mogu crpiti u potpuno svjesnome stanju.

Kod kojih poteškoća koristimo hipnozu?