Sistemske konstelacije 30. septembra 2018. v Ljubljani

 

Zakaj sistemske konstelacije (družinske postavitve) pa povrhu vsega še delo v skupini?

 1. Ugotovili boste kako vplivate na druge

 

 1. Na podlagi dela drugih članov skupine že s samim gledanjem ugotavljate nekatere svoje

lastnosti in jih s tem tudi sprejemate in spreminjate

 1. Na podlagi povratne reakcije skupine ali terapevta, imate priložnost, da se vas opozori na

temno stran vaše osebnosti

 1. Ugotovite, da nimate probleme samo vi, temveč, da jih imajo tudi drugi iste kakor vi
 2. S pomočjo skupine, pridete do čustev, ki določajo vašo družinsko situacijo
 3. Samo v skupini lahko resnično oblikujete postavitev, ki vas pripelje do najglobljih virov

vaših težav.

 

Kaj je glavna specifičnost  te oblike psihoterapije?

Ta oblika terapije je briljanten diagnostični postopek, ki omogoča, da se hitro ugotovi, kje je težava, in kje so njene korenine. Odvračajo pozornost od posameznih vprašanj (problema) v korist celovitega, širšega pogleda, ki  dogodke v družini obravnava kot celoto, jih upošteva in jim priznava svojo moč in pomen. Ta oblika terapije je vsekakor njeno pozornost preusmerila od reševanja (obravnavanja) posameznih problemov na iskanje rešitve za vso družino. Tukaj so elementi NLP spretno vključeni v celovitost terapevtske metode.

 

Kaj bi to pomenilo?

To pomeni, da ta terapija ne vključuje samo vzrok nastanka  težav pri posamezniku, temveč ga v njegovi fizični inkarnaciji v veliki meri določa in oblikuje družino, v kateri je bil rojen. Če ne boste razumeli pomena družine in ne boste priznavali njen vpliv,  ne boste dosegli resnične in trajne rešitve problema. To resnično deluje in trajno ostaja kot rešen problem.

 

Kako proces traja?

Oblikuje se postavitev družine. Posameznik zbrano in previdno oblikuje (določa postavitev)  svoje družine, in to v tem  smislu, da iz prisotne skupina izbere eno po eno osebo za vsakega člana njegove družine, ki se mu zdi primeren, da igra vlogo tega družinskega člana… Tako bo sleherni udeleženec – klient izbral nadomestno osebo za vlogo očeta, matere, brata, sestre, za sebe … .Ko je to narejeno, se proces začne oz. procesno premikanje. Terapevt vpraša posamezne člane družine, naj povedo, kaj so doživeli.. kaj se jim dogaja… Tako kot so določeni, udeleženci sestavljajo edinstveno družinsko konstelacijo in zato natanko čutijo, kaj doživljajo osebe, ki jih zastopajo. Natančnost, s katero udeleženci razumejo in doživljajo svojo vlogo, redno preseneča vsakogar. To lahko gre tako daleč, da se posameznik identificira z nekom v tolikšni meri, da občuti fizične bolečine, katere trpi posamezni član družine, lahko govori na njegov način, uporablja iste izraze ali pa sebe občuti kot zavrženo, depresivno, jezno ali brezupno osebo, kot je dejansko oseba, ki jo predstavlja. Delavnica je lahko zelo čustvena. Vsak dobi svoj glas in svoje mesto. Družinska postavitev gre lahko do generacij  pra…in celo prapra staršev. Na ta način  se pridobi celovita slika in doseže najgloblje jedro problema. Terapevt aktivira in premika družinske člane, dokler niso vsi zadovoljni, dokler se ne čutijo cenjeni in dokler se ne ustvari mir in harmonija družine. Ta metoda veliko tega pojasni in razreši, zato jo zelo priporočajo. Raziskujemo: Ali obstaja krivda v družini? Ali obstaja neka skrivnost, zloraba ali umor? … .. Iščemo rešitev, ki lahko privedejo do opravičila, odpuščanja in blagoslova. Poleg tega dosežemo dogovor o zaupnosti informacij, ki se pojavljajo pri delu vse prisotnih.

 

Poleg družine je mogoče postaviti tudi »Osnovna postavitev« (8 primerov): USPEH, NEUSPEH, SREČA, NESREČE, ZDRAVJE, BOLEZEN, BOG in posamezna oseba (akter-klient).

Pri vzpostavljanju osnovnih postavitev se pogosto zgodi, da se osebe postavijo bližje sreči, uspehu, zdravju, in se odstranijo iz bolezni, neuspeha, nesreče. Vendar pa se zelo pogosto igralci, ki sodelujejo v takšni postavitvi, premaknejo, ker pridobijo občutek, da niso na pravem mestu postavitve, da to ni njihovo naravno mesto niti naravno stanje duha in se premaknejo proti tistemu s čemur so v harmoniji oz. odvisno od tega, kakšne so njihove resnične izkušnje. Zelo pogosto se tudi Bog počuti odveč … ..

 

Postavitve pogosto spominjajo na igre, so enostavne in preproste. Zelo pogosto so mnogi presenečeni nad enostavnimi rešitvami. Sprememba se začne od trenutka začudenosti, bodisi pri Osnovnih postavitvah,  bodisi pri Družinskih postavitvah sistema. Začudenje nad samim seboj ima čudovito lastnost: oseba začne sprejemati samo sebe. Stranke so pogosto presenečene, ko pridobijo sliko o sebi in svoji samopodobi “, kot je v resnici,” in ne le kako si sebe predstavljajo, da so. Vsak človek, ki je pripravljen spoznati sebe in ozavestiti svoje najgloblje motive zasluži priznanje in pohvalo. Občudovanje je velika sila, ki se odpre in nas naredi dovzetne za povsem novo energijo. Ko oseba odpravi stare probleme, se pozdravi in se uspešno usmeri v  nove cilje.

 

Katera področja vključuje delo s sistemom Družinskih konstelacij?

 • Družinski odnosi (s starši, brati, sestrami, otroci, intimnim partnerjem ..)
 • Nepredelani odnosi z umrlimi člani ožje in širše družine, splava
 • Slaba čustvena stanja na splošno
 • Nasilje v družini
 • Nespečnost
 • Odvisnosti (alkohol, droge, kockanje…igre na srečo)
 • “Zla” družinska sreča
 • Poslovna inertnost (lenoba), osebne težave, ki vplivajo na delovno neučinkovitost ali

nesposobnost

 • Sprejemanje življenjskih odločitev
 • Realizacija globokih hrepenenj in ciljev na splošno
 • Težavni odnosi na delovnem mestu

 

OPOMBA:

Delo posameznika lahko traja 10-45 minut, odvisno od težave, postavitve, vključenosti članov skupine…

Kdaj: 30. septembar 2018; 10-17 h

Kje: Montesori vrtec, Juvanova 5

Kontakt: +386-40-813816, Valerija