Tečaj regresoterapije u Zagrebu 07. i 08. listopada

 • što je karma i koliko je bitna namjera
 • glavni uzroci neuspjeha
 • 6 načina ulazaka u prošle živote
 • a) moj način putem vizualizacije Tunela u duginom bojama)
 • b) 1. model sa pripremom od dvije snimke(jedna ili dvije pripremne seanse)+prošli život
 • c) metoda W.W Hewitta
 • d) 2. model sa 4 snimke ili pripreme
 • e) Kristova metoda
 • f) prošlo životna regresija u snovima
  Tel: 0913059217
  7. i 8. listopada 10-18 sati (pauza za ručak 13-14
 • lokacija: naknadno