Tečaj regresoterapije u Vojnovcu Kalničkom 14. i 15.11, Essenski hram

  • zašto istražujemo prošle živote
  • što je karma i koliko je bitna namjera
  • glavni uzroci neuspjeha
  • 6 načina ulazaka u prošle živote
  • a) moj način putem vizualizacije Tunela u duginom bojama)
  • b) 1. model sa pripremom od dvije snimke(jedna ili dvije pripremne seanse)+prošli život
  • c) metoda W.W Hewitta
  • d) 2. model sa 4 snimke ili pripreme
  • e) Kristova metoda
  • f) prošlo životna regresija u snovima

Mjesto održavanja. Essenski hram, Vojnovec Kalnički

Tel: 0913059217

14. i 15.11. 10-18 sati (pauza za ručak 13-14